Войтер А.П.

Войтер Анатолій Петрович, доктор технічних наук, заступник директора Інституту ядерних досліджень НАН України.

Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах

Метою дослідження є оцінка ефективності спільної роботи фізичного та канального рівнів пакетних радіомереж з адаптивним керуванням довжиною пакетів даних в умовах конкурентного доступу до радіоканалу. Для цього створено аналітичну модель у вигляді двох рівнянь, перше з яких визначає ймовірність успішної передачі на фізичному та канальному рівнях як функцію інтенсивності помилок у радіоканалі та протокольної надмірності формату пакетів.

Вплив стратегій керування довжиною пакетів на ефективність МАС-рівня пакетних радіомереж

Досліджено підвищення ефективності пакетних радіомереж на рівні керування доступом до радіоканалу. Для цього здійснено огляд відомих стратегій керування довжиною пакетів і виявлено неповноту набору комбінацій зміни вектора довжини пакетів з можливими станами радіоканалу в протоколах множинного доступу з контролем сигналу несучої. Запропоновано три нові стратегії зміни довжини пакетів, які роблять вичерпним означений набір комбінацій.