Дранік Т.В.

Дранік Тарас Володимирович, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціонування повітря

Проаналізовано термодинамічну ефективність схем кондиціонування повітря на базі теплового насоса (ТН). Розглянуто найпростіші схеми кондиціонування повітря на базі ТН. Аналітично отримано залежності для розрахунку цих схем. Наведено графічні залежності основних параметрів, що характеризують ефективність роботи схем, від температури навколишнього повітря. Проведено аналіз ефективності схем кондиціонування повітря на базі ТН.