Сидоренко Ю.М.

Сидоренко Юрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Особливості застосування рівняння стану продуктів детонації під час проведення чисельного моделювання процесу вибуху саморобних вибухових пристроїв

До нових методів криміналістичного аналізу саморобних вибухових пристроїв можна віднести метод комп’ютерного моделювання процесу їх вибуху, але використання такого методу має певні труднощі. Це пов’язано з тим, що до бібліотеки більшості комп’ютерних програми зі світовим ім’ям, зокрема ANSYS/AUTODYN, LS-DYNA, занесені такі рівняння стану, які описують поведінку продуктів детонації (ПД) в основному вибухових речовин (ВР) закордонного виробництва. Причому кількість цих ВР, для яких відомі числові значення параметричних констант даних рівнянь, є обмеженою.