Ільченко М.Ю.

Ільченко Михайло Юхимович, член-кореспондент НАН України, професор, завідувач кафедри, проректор з наукової роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж

Метою роботи є формування концепції конвергенції фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж, що надає користувачам єдиний безперервний сервіс незалежно від їх місця розташування та зміни технології дос-тупу, уможливлює спільне використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку. При впровадженні цієї концепції виникає множина конкуруючих методів і технологій реалізації, які потребують свого наукового обґрунтування.

Вплив зовнішнього магнітного поля на травлення сталевої кулі у водному розчині азотної кислоти

Виявлено ефект зміни форми сталевої кулі в результаті її травлення у водному розчині азотної кислоти під дією зов нішнього постійного магнітного поля. Експериментально спостерігалося видовження феромагнітної кулі вздовж напрямку зовнішнього магнітного поля, а також поява трьох циліндрично-симетричних областей з різною швидкістю процесу травлення і різною структурою поверхні — область полюса, екватора і перехідна область