Коваль В.М.

Коваль Вікторія Михайлівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію

Встановлено переваги та недоліки заміщення аморфного кремнію нанокристалічним у тонкоплівкових сонячних елементах різної структури. Огляд вітчизняних і світових джерел показав технологічні шляхи ефективної заміни аморфного матеріалу нанокристалічним у кожній з трьох можливих конструкцій фотоелектричних перетворювачів: структурі з одним p-n-переходом, каскадній або багатошаровій структурах та НІТ-структурі.

Модельні уявлення про входження рідкоземельних домішок (Eu і Y) в нанокристалічний кремній

Запропоновано модельні уявлення про природу РЗМдомішкових центрів у плівках нанокристалічного кремнію. За допомогою результатів аналізу хімічного складу матеріалу, а також температурних вимірювань опору проведено порівняння теоретичних і експериментальних даних. Встановлено, що природа домішкових центрів змінюється залежно від умов отримання плівки (температури осадження) та концентрації домішок.