Лучейко І.Д.

Лучейко Ігор Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Дезактивація каталізатора в системі “послідовна реакція Α1→ α2Α2→ α3Α3 + каталізатор + проточний реактор змішування”

Отримано аналітичний розв’язок задачі опису нестаціонарного, спричиненого дезактивацією твердого каталізатора, режиму функціонування системи “послідовна реакція Α1→ α2Α2→ α3Α3 + каталізатор + проточний реактор змішування”.