Стрелковська І.В.

Стрелковська Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку MVNO технології LTE з використанням тензорного аналізу

Запропоновано послідовність дій для визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку E-UTRAN LTE/MVNO для вибору оптимальної конфігурації з’єднань мережевих об’єктів. Для дослідження параметрів якості функціонування мережі LTE/MVNO використано тензорний метод декомпозиції мережної архітектури з метою отримання оптимальної конфігурації з’єднань об’єктів мережі за умов заданих значень затримки з використанням критерію максимального значення пропускної спроможності.