Гуцал Ю.В.

Гуцал Юлія Валеріївна, співробітник Виконавчого комітету Регіональної співдружності у галузі зв’язку (Москва, РФ).

Визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку MVNO технології LTE з використанням тензорного аналізу

Запропоновано послідовність дій для визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку E-UTRAN LTE/MVNO для вибору оптимальної конфігурації з’єднань мережевих об’єктів. Для дослідження параметрів якості функціонування мережі LTE/MVNO використано тензорний метод декомпозиції мережної архітектури з метою отримання оптимальної конфігурації з’єднань об’єктів мережі за умов заданих значень затримки з використанням критерію максимального значення пропускної спроможності.