Яндульський О.С.

Яндульський Олександр Станіславович, доктор технічних наук, професор, декан факультету електроенерготехніки та автоматики, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів

Розглянуто актуальні питання дослідження низькочастотних коливань потужності в Об’єднаній електроенергетичній системі України в умовах впровадження сучасних систем моніторингу перехідних режимів. Розроблено алгоритм ідентифікації домінуючих низькочастотних коливань через обробку синхронізованих вимірів режимних параметрів з пристроїв систем моніторингу перехідних режимів методом спектрального аналізу. Розраховано основні характеристики виявлених коливань.

Підвищення ефективності автоматичного частотного розвантаження енергосистеми

У статті розглядається система автоматичного частотного розвантаження (АЧР) електроенергетичної системи. Метою роботи є вдосконалення структури й алгоритмів роботи системи АЧР-1 за рахунок використання учасних технологій, а саме моніторингу перехідних режимів. Дослідження проводилися моделюванням роботи складної енергосистеми при виникненні різних аварійних ситуацій у програмному комплексі Power Factory. Завданнями були виявлення факту реакції кута напруги на появу аварійної ситуації, а також розроблення алгоритму фіксації аварійної ситуації за швидкістю зміни кута напруги.