Стельмах Н.В.

Стельмах Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Формування моделі опису структури складального виробу в приладобудуванні

Розглянуто специфіку й особливості складальних процесів в приладобудуванні, а також з’ясовано сучасний стан розвитку систем автоматизованого проектування технології складання та їх придатність для умов приладобудівного виробництва. Також розвинуто уявлення про математичну модель складального виробу в приладобудуванні в частині врахування трудомісткості та специфіки складальних, регулювальних і контрольно-вимірювальних робіт. Запропоновано метод формування моделі опису структури складального виробу, яка представляє її ієрархічною системою взаємопов’язаних елементів конструкції.