Котляр С.М.

Котляр Сергій Миколайович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Структура і механічні властивості сплаву Al-6% Mg-2% Zn-0,5% Fe-0,5% Si, мікролегованого марганцем після різних режимів відпалу

Досліджено вплив марганцю з вмістом до 0,7 % і різних режимів відпалу на фазовий склад, структуру і рівень механічних властивостей сплаву Al-6% Mg-2% Zn-0,5% Fe-0,5% Si. При оптимальному співвідношенні Mn/Fe = (0,4—0,5) замість голчастої FeAl3 утворюється більш компактна фаза (Fe, Mn)Al6. При цьому пластичність сплаву збільшується на 40—50 % при незначному підвищенні міцності. Застосування двостадійного режиму відпалу, з оптимальними температурно-часовими параметрами, дає можливість підвищити пластичність досліджуваного сплаву, який додатково містить марганець у кількості 0,25 %, в 2,5 раза

Механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg після природного старіння

Досліджено вплив природного старіння на механічні властивості сплавів АМг5К, АМг6л і АМг10. Встановлено, що для сплавів АМг5К і АМг6л після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву підвищується відповідно до 15 і 5 %, а відносне видовження сплавів зростає відповідно до 40 і 10 %. Після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву сплаву АМг10 зростає до 3 %, а відносне видовження знижується до 70 %.

Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг з домішками заліза та берилію

Досліджено вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг із вмістом заліза 0, 5 %. У цьому сплаві встановлено оптимальний вміст берилію, що забезпечує утворення більш компактної залізовмісної фази та підвищення рівня механічних властивостей.