Вунтесмері Ю.В.

Вунтесмері Юрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Реалізація невзаємних електричних кіл пасивними компонентами

Стаття присвячена розробленню методу врахування невзаємних пасивних багатополюсників, що містять гіротропні середовища, під час аналізу електричних кіл із зосередженими параметрами на прикладі геліконових невзаємних пасивних пристроїв метрового та декаметрового діапазонів хвиль. На основі невзаємних ефектів поширення геліконових хвиль у замагніченій плазмі твердого тіла реалізовано невзаємні пасивні пристрої метрового діапазону хвиль. Базовим елементом для невзаємних пасивних пристроїв є невзаємний трансформатор на основі геліконового резонатора.