Нестеренко О.І.

Нестеренко Віктор Миколайович, пошукач, директор Генерального департаменту регулювання грошового обігу Національного банку України.

Компенсація похибок курсовертикалі при хитавиці об’єкта

Розроблено алгоритм підвищення точності просторової системи орієнтації – безплатформної курсовертикалі при її встановленні на суднах або інших об’єктах на відомій відстані від центра хитавиці. Запропонований алгоритм дає можливість компенсувати похибки курсовертикалі, викликані прискореннями при хитавиці об’єкта, в автономному режимі роботи, тобто за використання лише власних датчиків курсовертикалі – акселерометрів і датчиків кутової швикості. Досліджено точність, з якою такі похибки можуть бути компенсовані.