Притула Н.О.

Притула Наталія Олександрівна, магістрантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла

Визначено термодинамічну ефективність теплонасосної схеми гарячого водопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла. Встановлено, що існує оптимальний ступінь охолодження димових газів у випарнику теплового насоса (ТН), якому відповідає максимальний питомий корисний ефект, отриманий від утилізації теплоти відхідних газів за допомогою ТН з урахуванням затрати роботи на привід компресора ТН.

Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання

Досліджено характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. Отримано оптимальне співвідношення між характеристиками ґрунтового теплообмінника (довжина труби одного контуру, діаметр труби, швидкість руху соляного розчину в контурі для теплонасосних систем) при заданих умовах його застосування (інтенсивність відбору теплоти від ґрунту, теплофізичні характеристики теплоносія, температурні умови роботи теплонасосної системи).

Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту

Досліджено оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту. Виявлено, що при використанні теплоти ґрунту в теплонасосній системі опалення є оптимальний ступінь охолодження соляного розчину у випарнику теплового насоса, якому відповідають мінімальні сумарні затрати електроенергії на теплонасосну систему опалення в цілому.

Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції

Розглянуто принципову схему комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення – “тепла підлога” та вентиляція приміщення. Наведено результати аналізу енергетичної ефективності такої системи без врахування та із врахуванням витрат енергії на транспортування повітря через випарник теплового насоса.