Чугунова К.О.

Антагоністична активність штаму Pseudomonas fluorescens 2303 щодо фітопатогенів

Досліджено антагонізм штаму Pseudomonas fluorescens 2303 стосовно фітопатогенних бактерій і грибів. Цей штам пригнічував розви-ток P.syringae pv. syringae 8511, P.syringae pv. atrofaciens 9400, Xantomonas campestris 8003б, Clavibacter michiganensis 102 – зони затримки росту становили 20–40 мм. Штам P. fluorescens 2303, на відміну від штамів препарату гаупсин, пригнічував розвиток таких фітопатогенних бактерій, як Pectobacterium carotovorum 8982 та Agrobacterium tumefaciens 8626.