Мазін В.О.

Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння

У дослідженні визначаються коефіцієнти динамічної та кінематичної в’язкості, теплопровідності випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння (КДВЗ) при характерних для випускних систем станах. Методика реалізації дослідження ґрунтується на теоріях газових сумішей з використанням формул зведення Сутерленда, згоряння рідких вуглеводних палив з розрахунку стехіометричних співвідношень.