Іванюк Н.О.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції

У роботі запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції при використанні дискретних ортогональних перетворень. Подано алгоритми для реалізації методу в області трансформант Адамара та в базисі RTF (перетворення RTF відрізняється від перетворення Фур’є і є “калькою” різницевих методів). У базисі Адамара розв’язано головну задачу при реалізації алгоритму – знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування такої матриці будь-якого порядку.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара

Запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції за використання дискретного ортогонального перетворення Адамара. Головною задачею при реалізації запропонованого алгоритму є знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування цієї матриці будь-якого порядку в базисі перетворення Адамара. Алгоритм враховує блочно-діагональну структуру матриці деградації, що дає змогу значно спростити обчислення незалежно від порядку матриці.