Михаленков К.В.

Природне старіння ливарного сплаву AlMg5Si2Mn

Наведено литу структуру та структуру після гомогенізації виливків зі сплаву AlMg5Si2Mn, отриманих литтям у кокіль і за допомогою лиття під високим тиском. Зразки було досліджено методами диференціальної скануючої калориметрії, трансмісійної електронної мікроскопії, енергодисперсійного рентгенівського аналізу та визначення мікротвердості. Усередині зерен -Al в обох сплавах було виявлено вигнуті пластинчаті виділення.