Сергеєва К.О.

Сергеєва Катерина Олександрівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель доводки киснево-конвертерної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецю

З метою підвищення точності керування процесом доведення конвертерної плавки створено низку математичних моделей керування. Модель плавки створювалась для розрахунку шихти (“статичне керування”), керування плавкою в процесі продувки (“динамічне керування”) та доведення плавки після виміру вмісту вуглецю і температури ванни без переривання продувки і розрахунку розкиснювачів. Досліджено вплив керуючих діянь на процес доведення конвертерної плавки. Розроблено статичну модель керування додувкою плавки, в основу якої покладено керування за плавкою “позитивного досвіду”.

Контроль температурного режиму конвертерної плавки

Проведено аналіз існуючих методів контролю температури ванни. Досліджено непрямі і прямі методи контролю температурного режиму під час продувки. Визначено зв’язок між вихідними параметрами конвертерної плавки і температурою ванни. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом