Чиж І.Г.

Чиж Ігор Генріхович, доктор технічних наук, доцент, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Метод визначення аметропії та довжини фокусної області ока людини

Обґрунтовано потребу здійснення вимірювань величини обсягу псевдоакомодації (або довжини фокусної області оптичної системи ока) при вживлянні в око штучних звичайних або акомодуючих кришталиків. Вказано на необхідність виявлення впливу аберацій елементів системи вимірювача та діаметра зіниці ока на похибки вимірювань величини аметропії ока й обсягу псевдоакомодації методом, що запропонований авторами. Використаний у роботі метод дослідження – комп’ютерне моделювання оптичної системи вимірювача та аметропічного ока з дифузно-розсіювальною сітківкою.

Метод і пристрій для аналізу фокусної області оптичної системи ока

Показано необхідність виявлення та вимірювання параметрів фокусної області оптичної системи ока при імплантації інтраокулярних лінз і корекції аберацій у пресбіопічних очах. Розглянуто відомі методи і пристрої, які дають можливість визначати обсяг псевдоакомодації пресбіопічного або артифакічного ока суб’єктивними чи об’єктивними методами. Проаналізовано їх переваги і недоліки. Показано, що основним недоліком суб’єктивних методів є відсутність можливості відокремлювати з повного обсягу псевдоакомодації ту його складову, яка зумовлена оптикою ока.

Термодефокусування зображень в оптичних системах

Отримано робочі формули, які дають можливість аналітичним методом аналізувати вплив температури оптичних і механічних елементів оптичної системи на величину термодефокусування зображення, сформованого оптичною системою. Для визначення відрізку, який вказує положення площини зображень відносно останньої оптичної поверхні оптичної системи і є залежним від величини температури, використано інваріант Аббе.

Допустимі похибки аберометрії ока

Досліджено вплив аберацій оптичної системи ока на дифракційне зображення двох точок на сітківці, які розміщені на межі просторового розділення за правилом Релея. Використано діаметр отвору зіниці 3 мм, при якому нормальне око має найвищу гостроту зору. Встановлено, що найбільша величина СКВ хвильової аберації, при якій зберігається нормальна просторова роздільна здатність ока, становить 0,1 довжини хвилі.

Обґрунтування діапазонів вимірювання аметропії і астигматизму ока офтальмологічними аберометрами

Проведено дослідження параметрів аметропії і астигматизму за результатами рефрактометрії очей великої кількості пацієнтів всіх вікових категорій. Показано, що розподіл кількості пацієнтів за величиною аметропії і астигматизму не є гауссовим. За результатами досліджень обґрунтовано робочі діапазони офтальмологічного аберометра економічного класу

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 1. Огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока

Зроблено огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока. Запропоновано дволінзову модель, яка вільна від недоліків прототипів. Розрахунками хвильової аберації підтверджено здатність запропонованої моделі моделювати хвильову аберацію, ідентичну до ока людини.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 2. Технологічні похибки дволінзової абераційної фізичної моделі ока

Досліджено вплив технологічних похибок конструктивних параметрів оптичної системи моделі ока на похибки модельованої хвильової аберації. Доведено технологічну можливість виготовлення моделі з тією точністю моделювання хвильової аберації ока, яка є достатньою для тестування офтальмологічних аберометрів