оксигідрат заліза (ІІІ)

Сорбція фосфатів оксигідратами заліза (ІІІ) різної модифікації

Методами осадження синтезовано (аморфний оксигідроксид заліза), - (гетит) і - (лепідокрокіт). Фізико-хімічні параметри синтезованих сполук було охарактеризовано із залученням рентгенівських досліджень, порометрії, рН-потенціометрії. За допомогою рентгенограм встановлено, що - і - мають кристалічну структуру, тоді як аморфний. Вивчено сорбційну активність оксигідратів заліза різної модифікації відносно фосфат-йонів. Синтезовані оксигідрати заліза мають мезопористу структуру з переважними розмірами пор 2 нм для (аморфного) і - та 16 нм для - .