Шиша Т.О.

Шиша Тетяна Олександрівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Допустимі похибки аберометрії ока

Досліджено вплив аберацій оптичної системи ока на дифракційне зображення двох точок на сітківці, які розміщені на межі просторового розділення за правилом Релея. Використано діаметр отвору зіниці 3 мм, при якому нормальне око має найвищу гостроту зору. Встановлено, що найбільша величина СКВ хвильової аберації, при якій зберігається нормальна просторова роздільна здатність ока, становить 0,1 довжини хвилі.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 1. Огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока

Зроблено огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока. Запропоновано дволінзову модель, яка вільна від недоліків прототипів. Розрахунками хвильової аберації підтверджено здатність запропонованої моделі моделювати хвильову аберацію, ідентичну до ока людини.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 2. Технологічні похибки дволінзової абераційної фізичної моделі ока

Досліджено вплив технологічних похибок конструктивних параметрів оптичної системи моделі ока на похибки модельованої хвильової аберації. Доведено технологічну можливість виготовлення моделі з тією точністю моделювання хвильової аберації ока, яка є достатньою для тестування офтальмологічних аберометрів