Щербина В.Ю.

Щербина Валерій Юрійович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Особливості використання сланцевого газу в обертових печах промисловості будматеріалів

Аналізується можливість використання сланцевого газу в діючих обертових печах промисловості будівельних матеріалів. Розглядаються питання з визначення умов теплової роботи печей для обпалу цементу при використанні природного та сланцевого газів. Для більш повного моделювання застосовується математична модель, у якій, порівняно з відомими, додатково враховуються такі фактори, як температура газів, що відходять, та умови зношування вогнетриву футерівки в процесі роботи.

Дослідження термомеханічних навантажень в обертовій печі з вихровим теплообмінником

Розроблено математичну модель та алгоритм для визначення напружено-деформованого стану обертової печі з врахуванням масових сил і термосилових навантажень. Досліджено умови роботи вихрового теплообмінника в печі розміром 4×60 м, визначено напруження та виконано аналіз результатів розрахунку по елементах конструкції теплообмінника та печі