Скороход В.В.

Вплив температури мікрохвильового спікання на структуру і механічні властивості гідроксиапатитної кераміки

Досліджено особливості мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту, призначеного для використання в медичній практиці для заміщення кісткових дефектів різного походження. Зразки отримували у високотемпературній мікрохвильовій муфельній печі (1,5 кВт, 2,45 ГГц) за температур 800, 900, 1000 і 1100 С. Встановлено, що підвищення температури при мікрохвильовому спіканні не призводить до стрімкого росту розміру зерна та утворення агломератів. Отримані матеріали мають рівномірну дрібнозернисту структуру із середнім розміром зерен 0,42–0,56 мкм і пор  0,5 мкм.