Бржезицький В.О.

Бржезицький Володимир Олександрович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Обґрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму

Розглянуто питання вибору стабілітронів для використання в еталонних установках високої напруги постійного струму, розрахунку пульсацій високої напруги за різних режимів роботи таких установок та визначення методів зменшення їх амплітуди. Проаналізовано питання забезпечення стабільного електроживлення еталонної установки залежно від вибору характеристик джерела змінної напруги та схеми перетворення цієї напруги. Виконано дослідження режимів живлення еталонної установки в діапазоні робочих напруг від 1 до 180 кВ.

Нестабільність амплітудно-частотної характеристики високовольтного подільника напруги, зумовлена неідентичністю елементів його високовольтного плеча

На основі проведення багаторазових вимірювань визначено реальний розподіл значень ємності конденсаторів високовольтного плеча подільника напруги з допуском відхилення від номіналу ± 5 %. Показано, що цей розподіл є асиметричним відносно номінального значення (22 нФ). Проведено перенормування отриманого розподілу відносно середнього значення ємності конденсаторів. Досліджується вплив реального розподілу ємностей конденсаторів на нестабільність амплітудно-частотної характеристики високовольтного подільника напруги.

Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі

Розглянуто дві можливі причини перекриття ізолюючої підвіски середньої фази: недосконалість конструкції тарілчастого ізолятора та вплив конструкцій опор лінії електропередачі на напруженість поля в гірлянді ізоляторів. Виконано експериментальні та теоретичні дослідження електричного поля гірлянд тарілчастих ізоляторів повітряних ліній 330 кВ.

Характеристики вимірювача напруженості електричного поля

Одержано математичні вирази усереднених значень напруженості електричного поля залежно від просторової орієнтації датчика приладу — металевої сфери для вимірювання напруженості електричного поля. Розраховано складові похибки приладу, зумовлені розмірами його антен.