Галкін О.Ю.

Галкін Олександр Юрійович, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Білки теплового шоку: роль у формуванні імунної відповіді

У роботі здійснено аналіз результатів наукових досліджень біологічних властивостей білків теплового шоку про- й еукаріотів та ідентифікацію механізмів їх взаємодії з імунною системою людини. Білки теплового шоку знайдені у про- та еукаріотах, вони є консервативними молекулами, що виробляються клітиною у відповідь на стрес, а також містяться в клітинах і позаклітинному середовищі й у нормальних умовах. Найбільш важливою біологічною функ¬цією цих білків є шаперонна активність. Білки теплового шоку здатні модулювати реакції гуморального та клітинного імунітету.

Розробка удосконаленої методики вилучення й очистки IgЕ людини

Метою роботи було створення та оцінювання прийнятності удосконаленої методики вилучення IgЕ людини високого ступеня чистоти, придатного для застосування у високочутливих імуноаналітичних методах.

Розроблення удосконаленої методики отримання Fc-фрагментів IgM людини

Розроблено удосконалену методику отримання та виділення Fc-фрагментів IgM людини. Для досягнення поставленої мети проведено оптимізацію умов гідролізу імуноглобулінів з подальшими виділенням та очисткою (Fс)5μ-фрагментів.

Біоетика в Україні: від теорії до практики. Нормативно-правові та навчально-наукові аспекти

Розкрито передумови виникнення біоетики та її диференціацію на сучасному етапі. Розглянуто підходи до правового регулювання в галузі біоетики на міжнаціональному рівні та зроблено огляд відповідних вітчизняних нормативно-правових актів. Обґрунтовано необхідність впровадження біоетики як навчальної дисципліни при підготовці спеціалістів у галузі біології, біотехнології та фармації.

Біотехнологічні підходи до створення та використання ліпосомальних і пегільованих лікарських форм

Узагальнено літературні дані щодо підходів до створення систем цілеспрямованої доставки лікарських засобів, які базуються на використанні ліпосомальних і пегільованих форм. Розглянуто підходи до використання систем направленої доставки при створенні антиканцерогенних, антибактерійних та імуномодулюючих препаратів.

Одержання імуноафінного сорбенту і розробка методики специфічного виділення IgM людини

Розроблено схему імуноафінного виділення та очистки IgM людини. Здійснено підбір моноклональних антитіл і оптимізовано умови для синтезу імуноафінного носія; підвищено специфічність зв'язування IgM із сорбентом; підібрано умови відмивання колонки та елюції IgM. Ступінь чистоти одержуваного за розробленою схемою IgM становила близько 100 %, що дає можливість його використання для імунізації тварин і застосування в імуноаналізі.

Створення і використання лікарських форм на основі рецептор-опосередкованого ендоцитозу біологічно-активних речовин

Узагальнено літературні дані щодо підходів до створення систем цілеспрямованої доставки лікарських засобів, які базуються на використанні рецептор-опосередкованого ендоцитозу. Розглянуто підходи до використання систем направленої доставки при створенні антиканцерогенних, антибактерійних, вакцинних препаратів, а також у генотерапії.