ідіотипічні імунні мережі

Білки теплового шоку: роль у формуванні імунної відповіді

У роботі здійснено аналіз результатів наукових досліджень біологічних властивостей білків теплового шоку про- й еукаріотів та ідентифікацію механізмів їх взаємодії з імунною системою людини. Білки теплового шоку знайдені у про- та еукаріотах, вони є консервативними молекулами, що виробляються клітиною у відповідь на стрес, а також містяться в клітинах і позаклітинному середовищі й у нормальних умовах. Найбільш важливою біологічною функ¬цією цих білків є шаперонна активність. Білки теплового шоку здатні модулювати реакції гуморального та клітинного імунітету.