Джежеря Ю.І.

Джежеря Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню

Транскутанна полярографія є одним з найбільш об’єктивних неінвазивних методів оцінки стану капілярного кровоплину і мікроциркуляції завдяки контролю парціального тиску кисню в підшкірних тканинах. На результати досліджень впливають такі загальні чинники, як вміст кисню в навколишньому середовищі, адекватність центральної гемодинаміки хворого, наявність порушень транспортної функції крові, патологія легеневої системи та місцеві чинники (порушення місцевої мікроциркуляції, набряк тканин, виражений капілярний спазм і т.ін.).

Стаціонарні хвилі намагніченості, обумовлені магнітостатичною взаємодією, у феромагнітних плівках з легкоосьовою анізотропією

Проведені дослідження показали, що неоднорідні довгохвильові магнітні конфігурації гармонічного типу можна створювати та спостерігати у звичайних ферит-гранатових плівках з перпендикулярною легкоосьовою анізотропією у магнітному полі, паралельному до площини плівки. Поле знімає виродження з напрямку намагнічування і сприяє формуванню неоднорідної магнітної конфігурації. В ході роботи вважалося, що величина магнітного поля близька до критичного значення, при якому плівка стає однорідно намагніченою.

Процес активної термостабілізації в системі з комбінованим резистивно-магнітним фазовим переходом першого роду

Проаналізовано процес активної термостабілізації системи в поздовжньому магнітному полі, а саме розраховано частку феромагнітної фази, температуру системи (отвору, феромагнітного та парамагнітного шарів), і показано, що дана схема пристрою дає змогу ефективно розв’язувати задачу терморегуляції. Одержано нерівність, що визначає робочі параметри системи, діапазон яких досить широкий для того, щоб забезпечувати режим активної термостабілізації та не викликати принципових труднощів.

Використання елементів доменних структур феритгранатових плівок у транспортуванні магнітних мікрочастинок

Теоретично передбачено і експериментально підтверджено концепцію переміщення мікронних та субмікронних магнітних частинок по поверхні феритгранатових плівок у полі розсіювання ізольованого смугового домену, що рухається. Показано, що у зв’язку з особливостями розподілу полів розсіювання магнітні частинки можна переміщувати проштовхуванням перед доменом, що рухається.