Дуган О.М.

Дуган Олексій Мартем’янович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Динаміка росту і накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Guillier.

Метою наукових досліджень було вивчення культуральних і біохімічних особливостей Eremothecium ashbyi, насамперед у зв’язку з динамікою накопичення рибофлавіну. Досліджено динаміку росту та накопичення рибофлавіну в культуральній рідині та в міцелії аскоміцета Eremothecium ashbyi F340, який є перспективним об’єктом для отримання рибофлавіну біотехнологічним способом. При дослідженні культури E.

Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента

Визначено імуномодулювальну дію базової пробіотичної композиції молочнокислих бактерій на основі роду Lactobacillus, рослинного компонента карбюлози та комплексного пробіотика з карбюлозою на експериментальній моделі інтактних мишей. Встановлено, що введення до складу пробіотика карбюлози підвищувало функціональну активність клітин фагоцитарної системи, а саме поглинальну активність макрофагів (за показником фагоцитозу).

Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення

У ході досліджень було виконано оцінювання можливості використання в біотехнології пробіотиків соєвого та глюкозо-піруватного живильних середовищ, які містять у своєму складі різноманітні джерела вуглецевого й азотного живлення. При виборі поживних середовищ керувались показником собівартості готової продукції, яка може бути зменшена за рахунок зниження вартості компонентів середовища або спрощення його підготовки. Об’єктом дослідження були 5 штамів молочнокислих бактерій р. Lactobacillus, які становлять основу нового пробіотика.

Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus

Представлено другий етап розроблення лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі соєвого борошна, виготовленого згідно з новою національною технологією ЕСО®. Технологія полягає в особливій переробці насіння сої, названій “пробудження насіння”. В результаті відбуваються біохімічні перетворення речовин, зовнішнє і внутрішнє знезараження зернівок. Підібрано концентрації, рН-оптимуми дії та тривалість ферментативної обробки соєвого борошна ферментними препаратами лужна протеаза і протеаза С з метою подальшого використання як основи для поживних середовищ.

Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів

Вивчено вплив джерел вуглецю і азоту, рН та компонентів поживних середовищ (пивне сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт, пептон, екстракт кормових дріжджів) на накопичення біомаси та екзополісахаридів при культивуванні вищого базидіального гриба Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F. Gray. Запропоновано сприятливі для біосинтезу екзополі- сахаридів і біомаси комплексні поживні середовища з глюкозою, нітратом амонію, кукурудзяним екстрактом і мелясою.

Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus

Представлено перші етапи розроблення нової лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі особливим чином обробленого насіння сої. Для приготування соєвого молока використано соєве борошно, виготовлене згідно з новою національною технологією ЕСО® (виробник ТОВ “ЕСО”). Розроблено оптимальну технологію попередньої обробки соєвого борошна з метою подальшого використання як основи для поживних ферментаційних середовищ. Встановлено, що молоко з сої ЕСО “Подарунок сонця” (“Супер”) максимально індукує біосинтетичні процеси у штамів L. delbrueckii subsp. lactis LE і L.

Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium Ashbyi Guill.

Досліджено морфолого-культуральні властивості аскоміцета Eremothecium ashbyi F340, продуцента рибофлавіну, на різних поживних середовищах і показано приріст біомаси гриба, рівень накопичення ним рибофлавіну та рівень споживання вуглеводів поживних середовищ. Встановлено, що найбільш доцільним є використання середовища, що містить у своєму складі сусло: рівень накопичення рибофлавіну на такому середовищі у 2,8 разу більший, ніж на інших середовищах.

Біотехнологічні підходи до створення та використання ліпосомальних і пегільованих лікарських форм

Узагальнено літературні дані щодо підходів до створення систем цілеспрямованої доставки лікарських засобів, які базуються на використанні ліпосомальних і пегільованих форм. Розглянуто підходи до використання систем направленої доставки при створенні антиканцерогенних, антибактерійних та імуномодулюючих препаратів.

Створення і використання лікарських форм на основі рецептор-опосередкованого ендоцитозу біологічно-активних речовин

Узагальнено літературні дані щодо підходів до створення систем цілеспрямованої доставки лікарських засобів, які базуються на використанні рецептор-опосередкованого ендоцитозу. Розглянуто підходи до використання систем направленої доставки при створенні антиканцерогенних, антибактерійних, вакцинних препаратів, а також у генотерапії.