Мархай Є.В.

Мархай Євген Владиславович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моделювання теплових режимів мікросупутника

Наведено результати експериментального і чисельного моделювання теплового режиму мікросупутника. Подано опис моделюючої експериментальної установки ТВК-2,5, створеної в НТУУ “КПІ”, та методику розрахунку температурного поля мікросупутника. Наведено зіставлення експериментальних та теоретично-розрахункових результатів досліджень.