Мікульонок І.О.

Мікульонок Ігор Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів

Статтю присвячено визначенню властивостей розплаву перероблюва¬ного полімерного матеріалу в пристінному шарі робочих каналів обладнання. В одному з поширених для числового моделювання процесів течії розплавів полімерів програмному комплексі Ansys Fluent є стандартна процедура задання коефіцієнта пристінного тертя, яка передбачає лінійну залежність між в’язкістю в пристінному шарі й коефіцієнтом пристінного тертя, що часто не відповідає дійсності.

Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані

Розроблено методику розрахунку процесу охолодження полімерної плівки на охолоджувальному барабані, частково зануреному у водяну ванну. Особливістю процесу є те, що після знімання плівки з барабана його поверхня не встигає охолонути до початкової температури. Запропоновано математичну модель процесу охолодження, яка дає змогу розрахувати температурне поле плівки й обичайки барабана за їх товщиною залежно від кутової координати циліндричної системи координат. Досліджено залежність середньої температури поліпропіленової плівки за умови виходу барабана на стаціонарний температурний режим.

Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами

Запропоновано методику розрахунку тривалості приготування полімерної або гумової суміші з урахуванням її руху не лише в коловому, а і в осьовому напрямках змішувальної камери. Попереднє порівняння теоретичних та експериментальних даних показує можливість застосування розробленої методики на практиці.

Застосування первапорації у виробництві сумішевого палива

Запропоновано технологічні схеми, конструкції мембранних апаратів і рекомендації щодо промислового впровадження первапорації у виробництво сумішевого палива, зокрема для одержання легких нафтових фракцій та зневодненого етанолу.

Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів із застосуванням вторинної сировини

Розглянуто експериментальні дослідження процесу переробки вторинних наповнених термопластів у лис тові матеріали на екструзійно-валковому обладнанні. Наведено результати вимірювань енергосилових параметрів процесів одержання, калібрування та охолодження листових матеріалів, які задовільно уз годжуються з результатами теоретичних досліджень. Зроблено рекомендації щодо ведення технологічного процесу одержання целюлозовмісних вторинних поліолефінів.

Визначення потужності приводу змішувача з овальними роторами для одержання пластмас і гумових сумішей

Запропоновано методику розрахунку потужності приводу змішувача із врахуванням руху перероблюваного матеріалу не лише в коловому, а і в осьовому напрямку змішувальної камери. Показано, що потужність, яка витрачається на осьовий рух перероблюваного матеріалу, зазвичай не перевищує 15 % потужності, яка витрачається на його рух у коловому напрямку. Порівняння теоретичних та експериментальних даних дає можливість зробити висновок про адекватність розробленої методики результатам експлуатації промислового обладнання.

Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії

Наведено методику параметричного й теплового розрахунку вальців безперервної дії для перероблення матеріалів на основі високомолекулярних сполук. Методика придатна для аналізу процесу безперервного вальцювання степеневої рідини за умови довільної фрикції в міжвалковому проміжку, а також розміщення вальцьованого матеріалу як на передньому (тихохідному), так і на задньому (швидкохідному) валку.

Каскадний дисково-шестеренний екструдер для переробки полімерних матеріалів

Розглянуто експериментальні дослідження розробленого каскадного екструдера з дисковим розплавлювачем-гомогенізатором і нагнітачем розплаву у вигляді шестеренного насоса. Результати досліджень процесу переробки поліетилену високого тиску марки 15803-020 зображені у вигляді номограми для визначення режиму роботи екструдера.

Експериментальні дослідження процесу охолодження стренг під час гранулювання термопластів

Проведено експериментальні дослідження процесу охолодження одержуваних на екструзійній установці полімерних стренг, а також порівняння отриманих результатів із результатами числового моделювання. Порівняння експериментальних і розрахункових даних показує їх задовільну збіжність, що підтверджує адекватність розробленої математичної моделі процесу охолодження стренг термопластичних матеріалів реальному процесу

Гідродинаміка і теплообмін у каналах змішувального елемента типу “шестірня” одночерв’ячного екструдера

Запропоновано методику розрахунку параметрів процесу перероблення полімерів на ділянці черв’яка зі змішувальними елементами типу “шестірня”, які широко застосовуються під час екструзії спінених полімерів. Результати дослідження можуть бути використані для аналізу процесу екструзії різноманітних спінених полімерів і композицій на їх основі.