Міхеєнко Л.А.

Міхеєнко Леонід Андрійович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Метрологічний аналіз кульових фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Проведено порівняльний метрологічний аналіз на основі математичних моделей трьох конструкцій кульових фотометрів для вимірювання потоку світлодіодів. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, типові значення яких використано при розрахунках.

Теорія формування поля освітленості на внутрішній поверхні інтегруючої сфери фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Запропоновано спрощені математичні моделі формування поля освітленості на внутрішній поверхні кульового фотометра для трьох загальноприйнятих схем конструктивного розміщення світлодіода. Моделі засновані на поєднанні методу послідовних відбивань з інтегруванням освітленостей елементарних кілець навколо сегмента, вісесиметрично освітленого світлодіодом. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, які впливають на рівень освітленості, коефіцієнт відбивання внутрішнього покриття, а також направленість просторової індикатриси випромінювання світлодіода.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

За допомогою числового методу виконано аналіз впливу основних елементів ДВ на його метрологічні характеристики і розроблено на цій основі рекомендації щодо проектування прецизійних ДВ нового покоління. Виявлено основні закономірності впливу параметрів поверхні сфери на формоване поле яскравості. Показано, що в усіх випадках положення елемента нерівномірності є найбільш суттєвим фактором впливу на розподіл яскравості вихідної апертури, коливання інших конструктивних параметрів впливають на нерівномірність набагато менше.

Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери

Розроблено новий числовий метод аналізу дифузного випромінювача на базі інтегруючої сфери, що дає змогу здійснювати оцінювання параметрів сформованого випромінювачем поля яскравості з урахуванням впливу мікро- і макроелементів його конструкції та джерел випромінювання. Метод засновано на геометричних законах розповсюдження променів у просторі, їх дзеркального і дифузного відбивання від поверхні сфери і її елементів, таких як “горб”, “яма”, “загорожа”, “пляма”.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Здійснено метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з косинусними джерелами випромінювання. Запропоновано нові спрощені методи калібрування дифузних випромінювачів.

Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Розроблено теорію дифузного випромінювача з косинусними джерелами випромінювання, яка дає можливість у першому наближенні описати формування поля яскравості у вихідній апертурі. Отримано інженерні формули і дано рекомендації з розрахунку і проектування дифузного випромінювача із заданими параметрами.

Метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер

Наведено теоретичний аналіз точності дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер, а також розроблено методику розрахунку точності дифузного випромінювача при зміні його конструктивних параметрів. Надано рекомендації з конструювання установки дифузного випромінювача для забезпечення необхідної стабільності яскравості у вихідній апертурі.

Методи, засоби та метрологічне забезпечення калібрування еталонних випромінювачів

Розглянуто методи та засоби калібрування випромінювачів для прецизійного фотометричного обладнання. Розроблено інженерні методики та рекомендації щодо вибору основних елементів.

Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відео систем

Запропоновано нову схему вимірювань енергетичних характеристик і калібрування прецизійних цифрових відеосистем (ЦВС) на базі оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, який забезпечує кращі метрологічні характеристики калібрування нового покоління ЦВС високого розділення, а саме ЦВС космічного базування. Розглянуто типи покриття внутрішньої поверхні випромінювача.