функціональні рівняння

Неперервні розв’язки одного класу різницево-функціональних рівнянь

Основним об’єктом дослідження статті є структура множини неперервних розв’язків різницево-функціональних рівнянь.