Сегеда І.В.

Сегеда Ірина Василівна, здобувач, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Методологія оцінювання впливу міжгалузевого ефекту утилізації відходів на економічну безпеку території

Удосконалено теоретико-методичні підходи оцінювання впливу міжгалузевого ефекту утилізації відходів на економічні показники виробництва та рівень економічної безпеки території. Обґрунтовано застосування моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу Леонтьєва—Форда, яка дає змогу отримати кількісні оцінки впливу впровадження технологій утилізації різних видів відходів.