Сікоза О.М.

Сікоза Олена Миколаївна, аспірантка, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Аналіз переходу від рейтингової шкали до шкали квазіпорядку за умов поліморфізму

Досліджено питання, пов’язані з процедурою відображення властивостей складного об’єкта за порядковою (ординальною) шкалою та шкалою квазіпорядку за умов поліморфізму. Розглянуто варіанти прийняття рішень за вирішувальним правилом, проаналізовано вплив кількості градацій шкали порядку на невизначеність результату вимірювання за шкалою квазіпорядку. Отримано оцінки невизначеності результату вимірювання за шкалою квазіпорядку як ймовірності правильного віднесення до певного класу еквівалентності і за розмахом результатів вимірювання.