потенціальний рух

Інерційна стійкість як результат співвідношення переносного і відносного обертань нестисливої рідини

Метою дослідження є встановлення природи інерційної стійкості руху нестисливої рідини через представлення потенціального (бевихрового) руху як компенсації двох обертань – переносного та відносного. Методика реалізації базується на загальноприйнятому уявленні про рух рідини, який складається з трьох типів. Але при цьому використовується підхід теоретичної механіки. Рух рідини розглядається як сума переносного та відносного обертань.