Горчаков В.Ю.

Горчаков Володимир Юрійович, доктор біологічних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київськийи політехнічний інститут”.

Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи

У жінок в період менопаузи порушується синтез статевих гормонів. Основними проявами недостатнього синтезу андрогенів є зменшення щільності кісток, погіршення самопочуття та пам’яті, зменшення м’язової маси, порушення функції яєчників, а також сексуальна дисфункція. В сучасній медицині розлади в синтезі статевих гормонів у жінок в період менопаузи коригують за допомогою гормональної терапії, яка має ряд небажаних побічних явищ. Показано можливість використання пробіотиків як підтримуючої терапії для жінок з порушенням функцій андрогенів.

Визначення впливу цитостатиків на штами – потенційні продуценти пробіотичних препаратів

Хіміотерапія онкохворих призводить до руйнування епітелію кишечника і, як наслідок, порушення нормофлори. Корекція нормофлори під час хіміотерапії дасть можливість покращити стан хворих та зменшити токсичний вплив хіміопрепаратів на організм. Нами було розглянуто вплив найбільш вживаних цитостатиків на культури молочнокислих бактерій. Показано, що досліджувані штами стійкі до дії високих концентрацій хіміопрепаратів. До того ж, цитостатики не мають на них мутогенного впливу.

Адаптація дискового методу для експрес-оцінки стійкості мікроорганізмів до цитостатиків

Досить часто при проведенні хіміотерапії використовують пробіотики. Однак стійкість продуцентів цих препаратів до різних курсів хіміотерапії досі не визначено. Нами було створено методику швидкого визначення чутливості мікроорганізмів до цитостатиків на основі методу дифузії в агар. Дана методика працездатна для напівсинтетичних поживних середовищ із вмістом агару 2 %. За допомогою створеної методики визначено чутливість деяких представників умовно патогенної і патогенної мікрофлори до цитостатиків.

Вплив попереднього заморожування поживного середовища на ріст культур лактобактерій

Показано, що попереднє заморожування поживного середовища може стимулювати ріст молочнокислих бактерій, причому підвищення концентрації клітин не завжди веде до зниження рН. Найбільше впливає заморожування на швидкоростучі штами.

Молочнокислі бактерії – біосорбенти важких металів

Досліджено мікроелементний склад та здатність молочнокислих бактерій роду Lactobacillus та їх композиції до сорбції важких металів. Показано схожість між якісним складом елементів клітин лактобактерій та різницю його кількісного складу залежно від виду та штаму лактобактерій. Дослідження здатності лактобактерій сорбувати важкі метали показало незалежність цього процесу від часу експозиції та стану клітин (живі, мертві). Адсорбційна здатність бактерій залежала від концентрації відповідного металу в середовищі культивування.