Матеріалознавство та машинобудування

Особливості віброекструзійного змішування фібро бетону в несиметричному каналі

Подано конструкцію віброекструдера для змішування фібробетону. Розглянуто процес ламінарного конвективного змішування компонентів суміші в несиметричному збіжному каналі. Показано перевагу застосування несиметричного плоского каналу порівняно з симетричним.

Вплив постійного магнітного поля на форму крапель метало емульсії

Показано, що постійне магнітне поле впливає на форму крапель металоемульсії, що рухаються. Встановлено умови, при яких у сплавах з емульгованою структурою утворюються сферичні включення.

Вплив температури відпалювання на фазовий склад і фізико-технологічні властивості порошку оксиду заліза, отриманого біохімічною утилізацією металевого лому

Досліджено вплив температури відпалювання на фазовий склад і фізико-технологічні властивості порошку оксиду заліза, отриманого біохімічною утилізацією. Показано, що найбільший вихід оксиду тривалентного заліза Fe2O3 із продукту взаємодії можна отримати при температурі відпалювання 900 С. Доведено, що використання мікроорганізмів типу Thiobacil¬lus Ferrooxidans відкриває перспективи розробки високопродуктивних екологічно чистих методів утилізації різноманітного металобрухту.

Отримання і властивості гранул з тугоплавких сполук для створення композиційних матеріалів

Встановлено оптимальні умови отримання гранул (зерен) з тугоплавких сполук грануляцією їх пластифікованих сумішей, відцентровим розпилюванням за допомогою обертового електрода, плавленням у низькотемпературній плазмі за допомогою витратних електродів, пресуванням з наступним спіканням та подрібненням.

Композити на основі Ti[sub]3[/sub]SiC[sub]2[/sub] з покращеними механічними властивостями

Досліджено композити, cинтезовані на основі карбосиліциду титану Ti3SiC2, за допомогою рентгеноструктурного аналізу, скануючої електронної мікроскопії і механічних тестів. Показано, що висока міцність і низька твердість композитів Ti3SiC2/TiC забезпечуються особливостями мікроструктури Ti3SiC2-фази. Встановлено відповідність між молярним співвідношенням порошків у стартових сумішах і твердістю за Віккерсом синтезованих з них зразків.

Коливання пластини на вільній поверхні рідини

Для задачі про гармонічні коливання пластини на вільній поверхні рідини отримано сингулярне інтегро-диференцiальне рівняння з ядром Коші відносно розподілу тиску. Розв'язана задача про коливання пластини під дією регулярних хвиль. Отримано залежності навантаження і кутів повороту пластини від довжини хвиль. Чисельний аналіз проведено за методом дискретних вихорів. Наведено приклади розрахунків для прогресивних набігаючих та стоячих хвиль.

Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг з домішками заліза та берилію

Досліджено вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг із вмістом заліза 0, 5 %. У цьому сплаві встановлено оптимальний вміст берилію, що забезпечує утворення більш компактної залізовмісної фази та підвищення рівня механічних властивостей.

Каскадний дисково-шестеренний екструдер для переробки полімерних матеріалів

Розглянуто експериментальні дослідження розробленого каскадного екструдера з дисковим розплавлювачем-гомогенізатором і нагнітачем розплаву у вигляді шестеренного насоса. Результати досліджень процесу переробки поліетилену високого тиску марки 15803-020 зображені у вигляді номограми для визначення режиму роботи екструдера.

Фазовий склад, структура і механічні властивості сплаву АМг6л з домішками заліза і берилію

Досліджено вплив домішок заліза і берилію на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМг6л після лиття в кокіль. Встановлено оптимальний вміст заліза і берилію, який забезпечує максимальний рівень механічних властивостей досліджуваного сплаву, а також оптимальне співвідношення заліза і берилію у сплаві, що відповідає вимогам державного стандарту.

Особливості формування структури механічних властивостей сплаву АМг6л з підвищеним вмістом домішок кремнію після литва в кокіль та термічної обробки

Досліджено вплив домішок кремнію вмістом до 2 % на фазово-структурний склад сплаву АМг6л після литва в кокіль та термічної обробки. Встановлено, що для сплаву АМг6л,який використовується після литва в кокіль, можна підвищити вміст домішок кремнію з 0,2 до 0,5 % при збереженні високого рівня механічних властивостей, коли вміст магнію в сплаві знаходиться в межах 6—6,5 %. Для сплаву АМг6л, який використовується після термічної обробки,можна підвищити вміст домішок кремнію з 0,2 до 1 % при збереженні високого рівня механічних властивостей за умови вмісту магнію в сплаві в межах 6—6,5 %.