Матеріалознавство та машинобудування

Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50 (30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)

Вивчено умови формування магнітноупорядкованої фази L10(FePt) з гранецентрованою тетрагональною ґраткою в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/ Si(001) при відпалі в азоті. Досліджені її структура, морфологія, електричні і магнітні харак¬теристики. Показано, що в плівці Fe50Pt50 магнітноупорядкована фаза L10(FePt)ГЦТ із зернами прямокутної форми утворюється після відпалу в азоті при температурі 720 К, формування якої в процесі подальших відпалів веде до збільшення коерцитивної сили плівки Fe50Pt50 до 1000 Гс при намагніченості насичення 945 емо/см2.

Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі

Досліджено фазовий і хімічний склад, структуру, характеристики та експлуатаційні властивості азотованого твердого сплаву ВК8 після дифузійного титаноалітування в суміші порошків титану і алюмінію в закритому просторі. Показано, що стійкість пластин зі сплаву ВК8 з покриттям при різанні сталі 12Х18Н9Т збільшилась порівняно із стійкістю вихідного сплаву в кілька разів.