Матеріалознавство та машинобудування

Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя

Наведено результати досліджень плівок вторинних структур підшипникових матеріалів на основі шліфувальних відходів інструментальних швидкорізальних сталей Р6М5, Р6М5К5 і Р6М5Ф3 при наявності твердої змащувальної речовини (CaF2), які утворюються на контактних поверхнях при терті в жорстких умовах експлуатації та впливають на функціональні властивості вузла тертя. Показано можливість прогнозувати необхідний рівень антифрикційних властивостей створенням плівок тертя необхідної товщини і хімічного складу та науково обґрунтовано призначати режими експлуатації матеріалів.

Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень комплексної обробки сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість поєднання азотування сталі в середовищі аміаку при температурі 540 °С протягом 20 годин з подальшим титаноалітуванням порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 0,5–6 год. Досліджено структуру, фазовий і хімічний склад отриманих покриттів. Зроблено висновки про вплив азотування на формування в покритті бар’єрного шару нітриду титану TiN.

Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Досліджено структуру, фазовий та хімічний склади отриманих покриттів.

Процес ламінарного конвективного змішування фібробетону при віброекструзії в круглому кільцевому каналі

Для оцінювання ступеня змішування компонентів фібробетонної суміші в сучасних віброекструдерах з’ясовано особливості процесу, який відбувається в круглому кільцевому каналі. Розглянуто процес простого змішування в умовах ламінарного плину при відсутності дифузії, який здійснюється в такому каналі. При розгляді процесу використовується феноменологічний підхід, за якого фібробетонна суміш покладається як однорідне ізотропне середовище, а про структуру суміші робляться лише загальні застереження.

Узагальнена форма закону збереження кількості руху в класичній механіці

Із закону збереження енергії для замкнутої механічної системи отримано узагальнену форму закону збереження імпульсу, що відображає одночасну зміну швидкостей і прискорень поступального й обертального рухів під час взаємодії та силового навантаження тіл скінченних розмірів, а також відповідає умові балансу потужностей сил і моментів. Показано, що закони збереження поступального і обертального рухів у традиційній постановці Ньютона–Ейлера є частинним випадком сформульованої узагальненої форми.

Стендові випробування відцентрового фільтра і циклофільтра при уловлюванні золи твердопаливного котла

Наведено результати стендових випробувань відцентрового фільтра і циклофільтра та подальший розрахунково-порівняльний аналіз цих апаратів з найбільш поширеними в країнах колишнього СРСР типовими циклонами НДІОГАЗ. Порівняльні випробування відцентрового фільтра ЦФ1-6-0,15 і циклофільтра були проведені за єдиною методикою в лабораторії ІТТФ НАН України. Як забруднювальний матеріал було  взято золу, що осіла за економайзером котла БКЗ-220-140-ГЦ Черкаської ТЕС і була відібрана під час зупинки котла.

Дослідження меж безвідривної і відривної течій плівки рідини на зовнішній поверхні обертового конуса

Виконано експериментальні дослідження меж безвідривної і відривної течій рідини по зовнішніх поверхнях конусів з різними кутами при основі (β = 30—55°) в інтервалі швидкостей обертання 41—173 с—1 при витратах рідини до 80,7 г/c. З’ясовано, що течія плівки в зоні відривання крапель має вигляд випуклих радіальних рівчачків, з яких зриваються краплі, при цьому утворюється об’ємний факел розпилювання рідини.

Застосування цівкового евольвентного зачеплення в приводі ескалатора

Розглянуто зачеплення привідних зірочок з тяговим ланцюгом, який виконує функцію цівкової рейки. Досліджено особливості кінематики цівкового зачеплення, визначено коефіцієнти перекриття, розраховано контактні напруження в зачепленні.

Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами

Запропоновано методику розрахунку тривалості приготування полімерної або гумової суміші з урахуванням її руху не лише в коловому, а і в осьовому напрямках змішувальної камери. Попереднє порівняння теоретичних та експериментальних даних показує можливість застосування розробленої методики на практиці.

Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Досліджено вплив хрому, марганцю і нікелю на твердість і зносостійкість білих чавунів, призначених для виготовлення литих деталей багерних насосів систем гідрозоловидалення теплових електростанцій. Відпрацьовано технологію мікролегування титаном, ванадієм, сурмою і модифікування бором хромомарганцевого чавуну з метою підвищення його спеціальних властивостей.