Канченко Є.В.

Канченко Єлізавета Володимирівна, бакалавр Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності науково-технологічного співробітництва України

Розглянуто передумови переходу до інноваційної моделі економіки України, досліджено організаційно-інституційні засади формування національної інноваційної системи, проаналізовано діючі механізми регулювання інноваційної діяльності в країнах світу, запропоновано основні напрями вдосконалення механізму стимулювання інноваційної діяльності в Україні.