Рогачов В.А.

Рогачов Валерій Андрійович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моделювання гідродинаміки і теплообміну в початковій ділянці круглої труби при відривній течії

Проведено дослідження області відривної течії в початковій ділянці круглої прямої труби, що має гостру вхідну кромку з кутом 90°, за допомогою числового моделювання. Розроблено CFD-модель, що дає можливість проводити розрахунки теплогідродинамічних параметрів потоку при відривній течії в діапазоні чисел Рейнольдса від 28×103 до 110×103. Верифікація використаної числової моделі здійснювалась за даними експериментального вимірювання просторового поля статичних тисків і локального теплообміну в початковій ділянці круглої труби.

Моделювання теплових режимів мікросупутника

Наведено результати експериментального і чисельного моделювання теплового режиму мікросупутника. Подано опис моделюючої експериментальної установки ТВК-2,5, створеної в НТУУ “КПІ”, та методику розрахунку температурного поля мікросупутника. Наведено зіставлення експериментальних та теоретично-розрахункових результатів досліджень.