Роїк Т.А.

Роїк Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив технологічних факторів алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

Наведено результати дослідження впливу процесу алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь підшипників ковзання з нових високолегованих сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для роботи у високошвидкісних друкарських машинах. Показано, що результати алмазного хонінгування поверхонь оброблення істотно залежать від низки технологічних факторів: структури алмазного інструмента, параметрів режимів різання, зернистості алмазних хонінгувальних брусків та типу зв’язки інструмента.

Шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки при тонкому кубанітовому шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів формування шорсткості поверхонь підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки з нових високолегованих композиційних сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей і робочі поверхні яких обробляються тонким кубанітовим шліфуванням. Показано, що параметри шорсткості поверхонь підшипників залежать від дії численних технологічних факторів і насамперед від матеріалу зерна шліфувального круга, його зернистості, типу зв’язки інструмента та режимів оброблення: глибини шліфування, швидкості обертання круга та поздовжньої подачі.

Миттєві контактні температури при тонкому алмазному шліфуванні деталей із композитних матеріалів на основі відходів інструментальних сталей

Наведено результати експериментальних досліджень миттєвих контактних температур, що утворюються на вершині ріжучої кромки алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі утилізованих і відновлених шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 5Х3В3МФС і 7ХГ2ВМФ. Досліджено вплив структури алмазного круга та режимів різання на рівень температур. Показано, що тип алмазних зерен, структура інструмента, зернистість і матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на температурне поле при тонкому шліфуванні поверхонь деталей.

Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки

Наведено результати дослідження впливу на складові сил різання при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів, створених на базі шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 4ХМНФС і 5Х3В3МФС для важких умов роботи друкарської техніки. Встановлено закономірності впливу режимних факторів шліфування, типу алмазу, зернистості та матеріалу зв’язки алмазного круга на параметри якості поверхонь оброблення з урахуванням механізму формування складових сил різання на ріжучій кромці алмазного зерна в зоні різання матеріалу.

Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

У статті наведено результати експериментального дослідження впливу складу інструменту та режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь нових композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. Виявлено основні зако-номірності формування шорсткості поверхонь оброблення та їх залежність від режи-мів різання. Визначено, що зернистість, матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на параметр шорсткості поверхонь Ra.

Взаємозалежність між структурним станом і зносостійкістю сталей для деталей скребкового конвеєра

Робота присвячена встановленню зв’язку між твердістю, зносостійкістю і характером структури, що формується. Використано металографічний аналіз, замір мікротвердості та випробування на зношування. Проведено порівняння швидкості зношування та мікротвердості трьох сталей: 30Г, 25ХГСР, А335/А335М grade P22 (ASТM, США), для деталей скребкового конвеєра, що підлягають зношуванню в процесі експлуатації. На частотних кривих розподілення мікротвердості встановлено, що в сталі 25ХГСР більшість зерен мають високу твердість.

Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях підшипників ковзання з нових високолегованих композиційних сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для високошвидкісних друкарських машин. Показано, що такий параметр якості поверхонь, як наклеп, глибина його залягання, ступінь наклепу та спотворення 2-го роду формуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, які виникають на вершині абразивного зерна при тонкому шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання.

Вибір режимів експлуатації зносостійких деталей поліграфічних машин на основі аналізу плівок тертя

Методом порошкової металургії отримано втулки підшипників ковзання на основі відходів сплаву АК12ММгН. Проаналізовано плівки тертя, які утворилися на поверхні досліджуваних зразків втулок підшипників ковзання в парі з контртілом зі сталі 45 (45—48 HRCe) внаслідок випробувань на тертя та зношування. Триботехнічні характеристики зносостійких деталей на основі відходів сплаву АК12ММгН визначали за методикою трибометрії на установці ВМТ-1. Показано, що новий матеріал за антифрикційними властивостями переважає литий матеріал.

Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя

Наведено результати досліджень плівок вторинних структур підшипникових матеріалів на основі шліфувальних відходів інструментальних швидкорізальних сталей Р6М5, Р6М5К5 і Р6М5Ф3 при наявності твердої змащувальної речовини (CaF2), які утворюються на контактних поверхнях при терті в жорстких умовах експлуатації та впливають на функціональні властивості вузла тертя. Показано можливість прогнозувати необхідний рівень антифрикційних властивостей створенням плівок тертя необхідної товщини і хімічного складу та науково обґрунтовано призначати режими експлуатації матеріалів.

Принципи формування структури і властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі сталевих відходів

Наведено результати дослідження особливостей формування металографічної структури фізикомеханічних та триботехнічних властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів сталі 5Х3В3МФС з домішками високотемпературного твердого мастила CaF 2 . Показано, що в процесі спікання формується складна гетерогенна структура матеріалів, яка забезпечує формування високого рівня експлуатаційних властивостей антифрикційних композитів. Проілюстровано перспективність використання відходів легованих сталей для створення високоякісних підшипникових матеріалів.