Совєтова О.В.

Совєтова Ольга Василівна, аспірантка Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Визначення впливу цитостатиків на штами – потенційні продуценти пробіотичних препаратів

Хіміотерапія онкохворих призводить до руйнування епітелію кишечника і, як наслідок, порушення нормофлори. Корекція нормофлори під час хіміотерапії дасть можливість покращити стан хворих та зменшити токсичний вплив хіміопрепаратів на організм. Нами було розглянуто вплив найбільш вживаних цитостатиків на культури молочнокислих бактерій. Показано, що досліджувані штами стійкі до дії високих концентрацій хіміопрепаратів. До того ж, цитостатики не мають на них мутогенного впливу.

Адаптація дискового методу для експрес-оцінки стійкості мікроорганізмів до цитостатиків

Досить часто при проведенні хіміотерапії використовують пробіотики. Однак стійкість продуцентів цих препаратів до різних курсів хіміотерапії досі не визначено. Нами було створено методику швидкого визначення чутливості мікроорганізмів до цитостатиків на основі методу дифузії в агар. Дана методика працездатна для напівсинтетичних поживних середовищ із вмістом агару 2 %. За допомогою створеної методики визначено чутливість деяких представників умовно патогенної і патогенної мікрофлори до цитостатиків.