Трохименко О.П.

Трохименко Олена Петрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини

Проведено моделювання технологічного процесу одержання вітчизняної атенуйованої протиротавірусної вакцини на основі штаму ротавірусу з генотипом G1P[8], що циркулює серед людей на території України, і розроблено технологічну схему її виготовлення. Під час розроблення вакцини з клінічного матеріалу виділено штам ротавірусу. Після послідовних пасажувань він адаптувався до умов культивування в перещеплювальних культурах клітин людини та тварин і його було запропоновано як виробничий штам-кандидат.

Адаптація до умов культивування in vitro ротавірусів людини G1та G2-генотипів, виділених на території України

У культурі клітин людини HEP-2 було виділено та адаптовано до умов культивування п’ять штамів ротавірусів від дітей, хворих на ГКІ. Штами були охарактеризовані за генотипами та здатністю до збільшення інфекційних титрів при культивуванні впродовж п’яти послідовних пасажів. Виділено штам, який має особливу здатність адаптуватись до умов культивування в культурі клітин людини і може бути перспективним для створення вітчизняної протиротавірусної вакцини, ефективної серед населення України, а також для розробки діагностичних тест-систем.

Особливості біотехнології виділення ротавірусів людини в культурі клітин та їх адаптація до умов культивування

Останнім часом в Україні ротавірусна інфекція набула значного поширення, однак досі не визначено, які штами ротавірусів людини циркулюють на її території, і не вивчено їх біологічних властивостей. Для цього розроблено біотехнологію виділення ротавірусів людини в культурі клітин, їх адаптації до умов культивування, вивчення біологічних властивостей та створення колекції штамів ротавірусів, що циркулюють на території України.