Цибульська Є.О.

Цибульська Євгенія Олександрівна, науковий співробітник Інституту проблем реєстрації інформації.

Тривимірна томографічна реконструкція “великих” об’єктів за використання часткових сканувань

Досліджено питання томографічної реконструкції “великих” об’єктів. При цьому окремо розглянуто реконструкцію об’єктів, розміри яких перевищують розміри матриці детекторів комп’ютерного томографа у горизонтальній і вертикальній площинах. Подано математичний апарат синтезу повних проекційних даних з проекційних даних часткових сканувань окремих секцій з використанням інтерполяційних методів. Запропоновано нові алгоритми тривимірної томографічної реконструкції для дослідження “великих” об’єктів, що базуються на схемах сканування “з перекриттям”.

Розробка нового алгоритму тривимірної томографічної реконструкції

Розглянуто алгоритми тривимірної томографічної реконструкції, наведено їх класифікацію. Запропоновано алгоритм тривимірної реконструкції з перетворенням даних конусних проекцій у проекції паралельних віялових шарів. Показано, що цей алгоритм дає змогу підвищити продуктивність реконструкції за рахунок зменшення кількості обчислень при згортці та спрощення оберненого проеціювання.