Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Ахроматизація та атермалізація об’єктивів інфрачервоної техніки

Розглянуто методику компенсації температурного впливу на якість зображення оптичних систем, які працюють в інфрачервоному діапазоні спектра, для випадку однорідного розподілу температури в системі. При використанні пасивної атермалізації можлива одночасна ахроматизація фокусувального вузла. Раціональне вирішення завдання проектування атермалізованої й ахроматичної оптичної системи можливе при використанні триплету, який включає певні композиції оптичних матеріалів у поєднанні з певним механічним матеріалом несучої конструкції.

Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню

Мета роботи полягає в розробленні оптимальних конструкцій сенсора кисню, технології виготовлення сенсорів, нових методів обробки вихідних сигналів з метою підвищення метрологічних характеристик сенсора кисню. Досліджено вплив зовнішніх (атмосферний тиск, температура навколишнього середовища, наявність домішок) і внутрішніх факторів системи (конструктивні особливості сенсорів кисню, матеріали електродів та газодифузійних мембран, склад електроліту) на метрологічні характеристики сенсорів.

Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів

Запропоновано методику розрахунку узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, таких як робочий просторовий спектральний діапазон, просторова спектральна й енергетична роздільні здатності. Для розроблення методів розрахунку узагальнених характеристик було розглянуто найбільш поширену схему когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур’є-об’єктива. Як вхідний транспарант було вибрано прямокутний отвір, просторовий спектр якого описується sinc-функціями.

Точність навігаційної системи для автоматичної посадки безпілотного літака

Розв’язано задачу визначення точності системи навігації й орієнтації, необхідної для виконання автоматичного приземлення безпілотного літака на шасі. Розраховано траєкторії автоматичного приземлення. Запропоновано спосіб формування програми автоматичного вирівнювання, яка складається із жорстких і вільних частин, що дає можливість скоротити повітряну ділянку посадкової дистанції, а також підвищити якість стабілізації.

Термодефокусування зображень в оптичних системах

Отримано робочі формули, які дають можливість аналітичним методом аналізувати вплив температури оптичних і механічних елементів оптичної системи на величину термодефокусування зображення, сформованого оптичною системою. Для визначення відрізку, який вказує положення площини зображень відносно останньої оптичної поверхні оптичної системи і є залежним від величини температури, використано інваріант Аббе.

Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізора

Розглянуто взаємозв’язок між радіусом кружка розсіювання об’єктива і періодом матричного приймача випромінювача модуляційної передавальної функції (МПФ) при узгодженні об’єктива і приймача випромінювання. Запропоновано два критерії узгодження об’єктива і приймача випромінювання: рівність МПФ об’єктива і приймача випромінювання на рівні 0 M та рівність МПФ об’єктива приймача випромінювання на частоті Найквіста. Наведено залежність нормованого радіуса кружка розсіювання o / D r V об’єктива від значення контрасту узгодження 0 M .

Моделювання дискретних бездифракційних пучків

Запропоновано розрахунок схеми голографічного запису на фотополімері фотонних структур, які створюються для отримання різноманітних дискретних бездифракційних пучків. Досліджено, як саме кількість, взаємне розміщення та відносні фазові зсуви записуючих лазерних пучків впливають на вид періодичного поперечного розподілу інтенсивності та фази в результуючій інтерференційній картині. Показано чисельно змодульовані такі види структур, як смугасті, квадратні, трикутні та гексагональні, зокрема, кагомні та чарункові.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

За допомогою числового методу виконано аналіз впливу основних елементів ДВ на його метрологічні характеристики і розроблено на цій основі рекомендації щодо проектування прецизійних ДВ нового покоління. Виявлено основні закономірності впливу параметрів поверхні сфери на формоване поле яскравості. Показано, що в усіх випадках положення елемента нерівномірності є найбільш суттєвим фактором впливу на розподіл яскравості вихідної апертури, коливання інших конструктивних параметрів впливають на нерівномірність набагато менше.

Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери

Розроблено новий числовий метод аналізу дифузного випромінювача на базі інтегруючої сфери, що дає змогу здійснювати оцінювання параметрів сформованого випромінювачем поля яскравості з урахуванням впливу мікро- і макроелементів його конструкції та джерел випромінювання. Метод засновано на геометричних законах розповсюдження променів у просторі, їх дзеркального і дифузного відбивання від поверхні сфери і її елементів, таких як “горб”, “яма”, “загорожа”, “пляма”.

Схемо-технічні критерії ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем

Запропоновано схемо-технічні критерії ефективності НВОС, які пов’язані з перетворюючими операторами енергетичного та інформаційного каналів системи. Аналітичне обчислення запропонованих критеріїв здійснюється рейтрейсинговим методом з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Схемо-технічні критерії можуть слугувати інструментом структурно-параметричної оптимізації НВОС.