Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Розробка методу розрахунку дифракційних лінз

Розроблено метод розрахунку дифракційних лінз із заданим коефіцієнтом пропускання, який дає змогу визначити конструктивні параметри дифракційних лінз. Запропоновано метод розрахунку дифракційних лінз на прикладі одного із можливих варіантів коефіцієнта пропускання лінзи. Показано, що лінза із таким параметром працює як зонна пластинка Френеля. Проведено аналіз розподілу інтенсивності, сформованого такою пластинкою. Показано, що зі збільшенням номера фокуса інтенсивність у фокусі зменшується, а найбільша інтенсивність спостерігається для головного фокуса.

Монохроматичні аберації кіноформного елемента

На основі абераційної моделі тонкої лінзи отримано вирази монохроматичних аберацій параксіального кіноформного елемента з високою ефективністю в першому дифракційному порядку. Розглянуто залежність польових аберацій від положення апертурної діафрагми. Виявлено умови, при яких КЕ вільний від тієї чи іншої аберації. Для елемента із заданими конструктивними параметрами наведено умови, при яких діапазон зміни кожної польової аберації мінімальний у спектральному діапазоні 8—12 мкм.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Здійснено метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з косинусними джерелами випромінювання. Запропоновано нові спрощені методи калібрування дифузних випромінювачів.

Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Розроблено теорію дифузного випромінювача з косинусними джерелами випромінювання, яка дає можливість у першому наближенні описати формування поля яскравості у вихідній апертурі. Отримано інженерні формули і дано рекомендації з розрахунку і проектування дифузного випромінювача із заданими параметрами.

Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини

Запропоновано два типи нового малогабаритного оптичного дистального інструменту (ОДІ) для клінічного застосування, придатного для роботи через інструментальні канали стандартного ендоскопічного і лапароскопічного обладнання. Контактні ОДІ Taper-M виключають “витікання” оптичного випромінювання через бокові неробочі поверхні ОДІ, чим мінімізується ураження прилеглих до операційної зони нормальних біотканин.

Допустимі похибки аберометрії ока

Досліджено вплив аберацій оптичної системи ока на дифракційне зображення двох точок на сітківці, які розміщені на межі просторового розділення за правилом Релея. Використано діаметр отвору зіниці 3 мм, при якому нормальне око має найвищу гостроту зору. Встановлено, що найбільша величина СКВ хвильової аберації, при якій зберігається нормальна просторова роздільна здатність ока, становить 0,1 довжини хвилі.

Тривимірна томографічна реконструкція “великих” об’єктів за використання часткових сканувань

Досліджено питання томографічної реконструкції “великих” об’єктів. При цьому окремо розглянуто реконструкцію об’єктів, розміри яких перевищують розміри матриці детекторів комп’ютерного томографа у горизонтальній і вертикальній площинах. Подано математичний апарат синтезу повних проекційних даних з проекційних даних часткових сканувань окремих секцій з використанням інтерполяційних методів. Запропоновано нові алгоритми тривимірної томографічної реконструкції для дослідження “великих” об’єктів, що базуються на схемах сканування “з перекриттям”.

Визначення просторового розділення космічного сканера

Запропоновано спосіб визначення просторової роздільної здатності космічного сканера при зменшенні вдвічі контрасту зображення, яке формує система об'єктив – ПЗЗ-лінійка. Отримано рівняння для розрахунку просторового розділення космічного сканера, в якому модуляційна передавальна функція об'єктива задана у вигляді окремої точки, визначеної експериментально. Досліджено вплив розміру пікселя ПЗЗ-лінійки на просторове розділення сканера.

Система флуоресцентної діагностики онкологічних захворювань

Досліджено метод флуоресцентної діагностики з використанням вітчизняного фотосенсибілізатора “Гіперфлав”, який дає можливість у реальному масштабі часу диференціювати здорові та уражені ділянки слизової внутрішніх органів для своєчасного призначення консервативного лікування з метою запобігання їх переродженню в онкологічні захворювання.

Проектування оптичної системи тепловізора

Запропоновано метод проектування оптичної системи тепловізора, яка забезпечує його задані характеристики. Розглянуто приклад розрахунку поля зору, фокусної відстані, діаметра вхідної зіниці і кутового розділення об’єктива