Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відео систем

Запропоновано нову схему вимірювань енергетичних характеристик і калібрування прецизійних цифрових відеосистем (ЦВС) на базі оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, який забезпечує кращі метрологічні характеристики калібрування нового покоління ЦВС високого розділення, а саме ЦВС космічного базування. Розглянуто типи покриття внутрішньої поверхні випромінювача.

Алгоритм визначення розташування джерела іонізуючого випромінювання при дослідженні об’єкта із складною геометрією

Розглянуто проблему визначення точного місця розташування джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) при дослідженні об’єкта із складною геометрією з використанням системи візуалізації дозиметричної обстановки. Запропоновано спосіб перевірки орієнтації джерела за допомогою математичного апарату. Розроблено алгоритм визначення відстані від детектора до джерела.