Алексєєва Т.М.

Алексєєва Тетяна Миколаївна, інженер Інституту хіміко-технологічного проектування.

Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування нітратом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок Cs на каталітичну активність, селективність, стабільність, а також кристалічну структуру і морфологію Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії CO. Випробувано два варіанти внесення промотору: у прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs в кількостях 1 і 3 % дає можливість зменшити вихід побічного метанолу в три і шість разів, відповідно. Добавки нітрату цезію знижують активність каталізатора в цільовому процесі конверсії СО пропорційно кількості промотору.

Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування форміатом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок форміату Cs на каталітичні й фізико-хімічні властивості Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії СО. Випробувано два варіанти внесення промотору: в прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs у кількості 1 % дає змогу знизити активність каталізатора в побічній реакції утворення метанолу в 2–2,5 раза.